Tilaa Hyvejohtajuus-kirja
Skip to content
Osa III

Johtajaksi ei synnytä vaan kasvetaan

Ensimmäisessä osassa määrittelimme suurisieluisuuden ja nöyryyden, johtajuudelle olennaiset hyveet. Toisen osan teemana oli neljä kardinaalihyvettä, jotka muodostavat johtajuuden kivijalan – viisaus, rohkeus, itsehillintä ja oikeudenmukaisuus.

Tässä vaiheessa lukija on jo varmasti kysynyt: ”Miten sitten voin hankkia ja kehittää näitä johtajuuden hyveitä?” Tässä kolmannessa osassa vastataan tähän kysymykseen. Ensiksi on kuitenkin sanottava jotakin aretologiasta – eli hyveopista.