Tilaa Hyvejohtajuus-kirja
Skip to content
Osa II

Käytännöllinen viisaus ja tahdonvoima

Johtajuuskeskeisten suurisieluisuuden ja nöyryyden hyveiden jälkeen on aika tutkiskella neljää luonteenominaisuutta, joita perinteisesti kutsutaan kardinaalihyveiksi tai päähyveiksi – viisaus, rohkeus, itsehillintä ja oikeudenmukaisuus.

Viisaus vahvistaa kykyämme tehdä oikeita päätöksiä; rohkeus vahvistaa kykyämme säilyttää suunnan; itsehillintä vahvistaa kykyämme saattaa tunteemme ja passiomme eli mielihalumme hengen ohjaukseen; ja oikeudenmukaisuus vahvistaa kykyämme antaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu.

Jos suurisieluisuus ja nöyryys ovat johtajuuden pilareita, kardinaalihyveet ovat sen kivijalka.