Tilaa Hyvejohtajuus-kirja
Skip to content
Osa V

Kohti voittoa

Johtajan luonnollisten hyveiden tarkastelun jälkeen on aika siirtyä uskon, toivon ja rakkauden yliluonnollisiin hyveisiin. Joudumme käyttämään tiettyjä teologisia käsitteitä, jotka eivät vielä ole tulleet vastaan.

Painopisteen siirtyminen voi tuntua yllättävältä joistakin lukijoista, erityisesti niistä, jotka eivät ole kristittyjä. Ehkä he tyytyvät elämään vain inhimillisten hyveiden mukaan. Siinäkin tapauksessa, jos he vilpittömästi etsivät totuutta, heistä tulee loistavia johtajia omissa yhteisöissään ja – mikä on hienompaa – elävät Jumalalle mieluisaa elämää. Inhimilliset ja teologiset hyveet eivät kummatkaan nimittäin ole ihmisen keksintöä, ne ovat Jumalan hyvyyden ilmentymiä.

Johtajilla, jotka jalostavat uskon, toivon ja rakkauden hyveitä, on täydellisyyden tavoittelussa loppujen lopuksi kuitenkin selvä etulyöntiasema. Hyveen ja johtajuuden yhteispeliä käsittelevä kirja olisi varsin puutteellinen, jos nämä hyveet sivuutettaisiin.

Viimeisessä luvussa esitetään kiireisille ammattilaisille räätälöity sisäisen kasvun metodologia. Sen käsitteistö ja perusajatukset ovat kristityille tuttuja, mutta sitä voidaan soveltaa myös ei-kristilliseen ajatteluun ja elämänmuotoon.